Ceník | Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov

Navigace: »Domovská stránka  »  Služby družstva  »  Ceník

Ceník

Na základě přijetí zákona č.502/2012 Sb., kterým se od 1.1.2013 mění zákon o dani z přidané hodnoty byl náš ceník upraven následujícím způsobem.

Poplatek za správu

Rozhodnutím představenstva zůstávají poplatky za správu beze změny. 
činnostpopisceník
poplatek za správu bytu a domudružstevník (měsíční platba)105 Kčs DPH
poplatek za správu bytu a domuvlastník bytu (měsíční platba) - v družstevní samosprávě135 Kčs DPH
poplatek za správu bytu a domuvlastník bytu (měsíční platba) - v SVJ150 Kčs DPH
poplatek za správu garážedružstevník (měsíční platba)15 Kčs DPH
poplatek za správu garáževlastník (měsíční platba)45 Kčs DPH
příspěvek od nebydlících členůk úhradě nákladů spojených s činností (platba za rok)73 Kčs DPH

Poplatek za jednorázové služby

(po úpravě DPH)
činnostpopisceník
výměna bytu  při podání žádosti o souhlas družstva se vzájemnou výměnou nájemníka druž.bytu nebo garáže (čl. 48 stanov) bez ohledu na vypracování smlouvy  
mezi příbuznými v řadě přímé1 210 Kčs DPH
mezi ostatními uživateli4 840 Kčs DPH
při družstevního podílu (převodu členských práv)  čl. 17 Stanov) - bez ohledu na vypracování smlouvy)  
mezi příbuznými v řadě přímé1 210 Kčs DPH
mezi ostatními uživateli4 840 Kčs DPH
podnájem bytu při podání žádosti o souhlas s podnájmem bytu (čl. 47 Stanov) - délka podnájmu do 3 let2 420 Kčs DPH
při každém dalším prodloužení pronájmu2 420 Kčs DPH
souhlas s pobytem cizinceza vydání souhlasu s pobytem cizince363 Kčs DPH
souhlas s podnikánímza vydání souhlasu s podnikáním cizince363 Kčs DPH
úpravy v bytě nebo garážipři podání žádosti o udělení souhlasu k provedení úprav v bytě nebo garáži363 Kčs DPH
dohoda o zánikupři sepisování dohod o zániku společného členství manželů363 Kčs DPH
duplikátza vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy, případně jiných dokladů za každý provedený duplikát61 Kčs DPH
pronájem nebytových prostorpoplatek za uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor363 Kčs DPH
upomínkapoplatek za upozornění na dluh100 Kčs DPH
splátkový kalendářpoplatek za vypracování splátkového kalendáře (splacení dluhu)363 Kčs DPH
kopírování dokladůkopírování stránky A43 Kčs DPH
kopírování dokladůkopírování stránky A36 Kčs DPH
zásady - poplatek penále       + prominutí části poplatku
nájemník odsouzený soudem - penále se zásadně nepromíjí
nájemník se splátkovým kalendářem nebo s neodsouzeným dluhem - písemně požádá o prominutí penále z vážných důvodů
možno prominout po projednání na představestvu maximálně 50%
nájemník, který přijde zaplatit finanční částku na pokladnu SBD po době splatnosti - možnost prominutí max 50% penále.
Nutná písemná žádost s dodatečným odsouhlasením na představenstvu
nájemníkovi u něhož vznikl nedoplatek při vyúčtování nebo jiný dluh a přijde uzavřít splátkový kalendář před stanovenou 
dobou splatnosti se penále neúčtuje pokud plán splátek plní

Převody

(po úpravě DPH)
činnostpopisceník
převod bytu do vlastnictvíjednorázový poplatek za náklady spojené s převodem bytu do vlastnictví2 420 Kčs DPH
převod bytu do vlastnictvíjednorázový poplatek za náklady spojené s urychleným převodem bytu do vlastnictví4 840 Kčs DPH
odstoupení od převodu bytustornovací poplatek za odstoupení od převodu bytu do vlastnictví ve fázi, kdy jsou hotovy všechny příslušné úkony potřebné k vložení smlouvy na katastr1 815 Kčs DPH
odstoupení od převodu bytustornovací poplatek za odstoupení od převodu bytu do vlastnictví po výzvě SBD1 210 Kčs DPH
odstoupení od převodu bytustornovací poplatek za odstoupení od převodu bytu do vlastnictví před výzvou SBD0 Kčs DPH
potvrzení o převedení bytupoplatek za vyhotovení potvrzení o převedení bytu do osobního vlastnictví, které je vydáno družstevníkovi za účelem získání předhypotečního úvěru605 Kčs DPH

Ostatní

(po úpravě DPH)
činnostpopisceník
mimořádné činnostipráce nad rámec mandátní smlouvydohodas DPH
    
podklady úvěrzpracování podkladů pro úvěr2 420 Kčs DPH
podklady úvěrpodklady pro roční sledování úvěru1 210 Kčs DPH
    
založení a registrování SVJpoplatek za zajištění všech podkladů pro založení a registrování SVJ3 630 Kčs DPH
změny v SVJpoplatek za zajištění podkladů při změně SVJ (výbor, stanovy apod.)1 815 Kčs DPH

Právní pomoc

sazba smluvní odměny za 1 úkon právní služby dle výše dluhu činí:

dlužná částkaodměna
do 500 Kč250 Kč
přes 500 Kč do 1000 Kč500 Kč
přes 1000 Kč do 5000 Kč750 Kč
přes 5000 Kč do 10000 Kč1 000 Kč
přes 10000 Kč do 200000 Kč1000 Kč a 25 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč
přes 200000 Kč5750 Kč a 25 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč

Úkon právní služby

  • písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé účast na každém jednání před soudem nebo jiným orgánem za sepsání návrhu na zahájení řízení ve věci výkonu rozhodnutí, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí

Insolvenční řízení

sazba smluvní odměny za 1 insolvenční řízení dle výše dluhu činí:

dlužná částkaodměna
do 500 Kč250 Kč
přes 500 Kč do 1000 Kč500 Kč
přes 1000 Kč do 5000 Kč750 Kč
přes 5000 Kč do 10000 Kč1 000 Kč
přes 10000 Kč do 200000 Kč1000 Kč a 25 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč
přes 200000 Kč5750 Kč a 25 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč

Smluvní odměna zahrnuje tyto právní služby:

  • písemné přihlášení pohledávky k insolvenčnímu soudu včetně požadovaných příloh účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů další sledování průběhu insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku písemný styk s insolvenčním správcem dlužníka a insolvenčním soudem v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je to kontrola a registrace plateb posílaných insolvenčním správcem