Přijímáme nové členy | Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov
Luční 1791, 347 01 Tachov

tel.: +420 374 751 811
fax: +420 374 721 499
e-mail: info@sbd-tachov.cz

IČ: 00041301
DIČ: CZ00041301

Základní pracovní doba
    a pokladní hodiny
Po  8.00 - 17.00 (úřední den)
Út   8.00 - 14.00
St   8.00 - 16.00 (úřední den)
Čt   8.00 - 13.00
Pá  8.00 - 11.00
     
Přestávka na oběd:
11.30 - 12.30

Přijímáme nové členy

Stavební bytové družstvo Tachov přijímá nové členy.


Přijímáme nové členy se zájmem o budoucí družstevní výstavbu garáží, popř. bytů. Zápisné činí 200,- korun, základní členský vklad 500,- korun.

Družstevní forma výstavby nabízí členům družstva benefity v podobě snížení investičních nákladů, a to vlivem výstavby na neziskovém principu. Družstvo jako investor není založeno za účelem tvorby zisku, ale s cílem uspokojení bytových potřeb svých členů.

Družstevní výstavba tedy není primárně motivována vidinou zisku.

Mezi další nejviditelnější výhody družstevního bydlení je možno zařadit:

  • Financování družstevního bydlení není omezeno věkem či jiným parametrem
  • Družstevní podíl představuje pro členy družstva obchodovatelnou hodnotu, kterou může realizovat nezávisle na ostatních členech bytového družstva.
  • Družstevní byt vlastní právnická osoba družstva, nájemce bytu z titulu členství v družstvu má rozsáhlá užívací práva k bytu, může s ním bez souhlasu družstva disponovat (prodat družstevní podíl a s ním spojené právo nájmu bytu). Převod družstevního podílu nepodléhá žádnému schvalování v bytovém družstvu. Stačí družstvu doručit písemné oznámení, že dohoda o převodu byla uzavřena. Nejsou potřeba znalecké posudky, neplatí se daň z nabytí nemovitostí.
  • O dění v domě je rozhodováno na členské schůzí dle pravidla jeden člen – jeden hlas. Potřebná kvora pro přijetí příslušných rozhodnutí jsou dána stanovami družstva.
  • Člen družstva (nájemce bytu) hradí družstvu pouze nájemné ve výši nákladů na správu bytu a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.
  • Případný zisk bytového družstva (např. výnos z pronájmu nebytových prostor) může být použit ve prospěch členů družstva ke snížení nákladů na bydlení.
  • Opravy domu jsou hrazeny z prostředků družstva – dlouhodobá záloha na opravy a provoz domu. Nájemce bytu přímo hradí pouze drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu.
  • Na celkovou spokojenost s bydlením má bezpochyby vliv i kvalita sousedských vztahů. Družstvo má možnost vyloučit případné neplatiče či jiné osoby, které mimořádně závažným způsobem porušují pravidla daná příslušnými zákony, stanovami družstva a na ně navazujícími předpisy. Družstvo má možnost vyjadřovat se k pronájmu bytu třetím osobám (ten podléhá souhlasu družstva).

Člen družstva musí mít 20 až 30 procent vlastních zdrojů, zbytek zajistí bytové družstvo pomocí bankovního úvěru. Vy pak platíte měsíční splátku družstvu (až po převzetí bytu) a družstvo bance.

Splácení je obvykle nastaveno na 25 let. V průběhu této doby ale můžete vkládat mimořádné splátky. Bez sankcí obvykle v době výročí fixace úvěru družstva u banky, tedy obdobně jako u hypotéky. Jakmile splatíte celou anuitu, což můžete udělat i mnohem dříve než za zmíněných 25 let, můžete si byt převést do osobního vlastnictví.nVlastní zdroje lze nahradit úvěrem.

Varianty se přitom nabízí dvě. Můžete si v některé z bank zažádat o neúčelový úvěr, tedy bez nutnosti zajištění nemovitostí. V případě, že byste měli nějakou nemovitost, kterou můžete použít do zástavy bance, pak je možné využít i klasickou hypotéku. Družstevním bytem ručit nelze, protože jeho vlastníkem je bytové družstvo, vy si kupujete členský podíl v něm.

Neúčelový úvěr vám poskytnou i stavební spořitelny. Vedle těch „běžných" navíc některé stavební spořitelny nabízejí ještě specifické produkty cílené právě na pořízení družstevních bytů.