Základní informace o SBD Tachov | Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov
Luční 1791, 347 01 Tachov

tel.: +420 374 751 811
fax: +420 374 721 499
e-mail: info@sbd-tachov.cz

IČ: 00041301
DIČ: CZ00041301

Základní pracovní doba
    a pokladní hodiny
Po  8.00 - 17.00 (úřední den)
Út   8.00 - 14.00
St   8.00 - 16.00 (úřední den)
Čt   8.00 - 13.00
Pá  8.00 - 11.00
     
Přestávka na oběd:
11.30 - 12.30

Základní informace o SBD Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov bylo založeno 9.9.1963 s působností po celém okrese Tachov. Od té doby družstvo stavělo nové byty a spravovalo je. Do portfolia spravovaných objektů přibyly nejen družstevní garáže, ale také cizí byty. Dnes spravuje družstevní samosprávy, společenství vlastníků vzniklé z družstevních bytů a také cizí společenství vlastníků, neregistrovaná společenství.

Základní informace

Stavební bytové družstvo Tachov

Luční 1791
347 01 Tachov
IČ: 00041301
DIČ: CZ00041301

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Dr XXV, vložka 62

Orgány družstva

 1. Shromáždění delegátů
 2. Představenstvo
 3. Předseda
 4. Kontrolní komise
 5. Členské schůze samosprávy
 6. Výbor samosprávy

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. To volí z členů družstva 7 členné představenstvo a 3 člennou kontrolní komisi. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Ze svého středu volí předsedu představenstva.

Představenstvo se schází měsíčně a shromáždění jedenkrát ročně.

Pyramida vztahů

Bez základních stavebních kamenů (člena družstva, vlastníka, majitele) v podstavě pyramidy, jsou ostatní patra pyramidy bezpředmětná. Z hlediska podpory a chování musí být pyramida vztahů otočená na špičku, protože vše co je nad členem, vlastníkem a majitelem je vlastně jen podpůrný aparát pro naplňování základních cílů – spokojeného, klidného a ekonomického bydlení.

Cíle SBD Tachov

 • Být dominantním správcem bytového fondu v regionu
 • Zvyšovat počty spravovaných domů, bytů a garáží a dalších zařízení
 • Poskytovat komplexní správu
 • Definovat standard správy domu a bytu (SVJ i SBD)
 • Zajistit rentabilitu správního poplatku
 • Přizpůsobovat ceny za ostatní služby a činnosti nad rámec správy vůči konkurenčnímu okolí
 • Zajistit trvalou a účinnou prezentaci družstva navenek
 • Zajisti důstojnou oslavu a propagaci družstva při jeho výročí založení
 • Zajistit vhodné využívání areálu za účelem tvoření finančních rezerv
 • Ve spolupráci s SVJ a samosprávami zajistit kvalitní údržbu a modernizaci bytového fondu
 • Vybudovat nové web stránky s prostorem pro samosprávy družstevních domů a SVJ
 • Zavedení nového komplexního informačního systému
 • Provést optimalizaci nákladů na správu SBD Tachov
 • Zjistit možnosti čerpání z fondů EU

Vize SBD Tachov

 • Stavět nové byty (eventuálně domky – v případě zájmu)
 • Modernizovat areál (optimalizace nákladů na provoz)