Mezinárodní družstevní principy | Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov

Naše historie

Mezinárodní družstevní principy

Mezinárodní družstevní principy

Definice družstva – družstvo je nezávislým sdružením osob, které se dobrovolně spojily s cílem uspokojit své společné ekonomické, sociální nebo kulturní potřeby prostřednictvím organizace, kterou společně vlastní a demokraticky řídí.

Družstevní hodnoty – družstva jsou založena na demokratických hodnotách jako je svépomoc, rovnost, spravedlnost a solidarita. V souladu s družstevními tradicemi se členové družstev řídí takovými morálními principy jako je čestnost a otevřenost v jednání, spoluodpovědnost za dění ve společnosti a péče o druhé.

Družstevní principy – v souladu s demokratickými hodnotami uskutečňují družstva své cíle na základě následujících principů:

  1. Dobrovolné a otevřené členství (pro všechny osoby, které mohou využívat služeb družstva a které jsou ochotny plnit členské povinnosti)
  2. Demokratické řízení (volení funkcionáři jsou zodpovědni přímo základně, všichni členové mají stejné hlasovací právo – jeden člen, jeden hlas)
  3. Podíl na majetku (členové se podílejí na vytváření majetku družstva a kontrolují jeho využití)
  4. Samostatnost a nezávislost (družstva jsou samostatnými a nezávislými organizacemi spravovanými svými členy)
  5. Výchova, školení a informace (zajištění vzdělávání členů, poskytování informací)
  6. Spolupráce mezi družstvy
  7. Spoluodpovědnost za společnost