Mezinárodní družstevní principy | Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov
Luční 1791, 347 01 Tachov

tel.: +420 374 751 811
fax: +420 374 721 499
e-mail: info@sbd-tachov.cz

IČ: 00041301
DIČ: CZ00041301

Základní pracovní doba
    a pokladní hodiny
Po  8.00 - 17.00 (úřední den)
Út   8.00 - 14.00
St   8.00 - 16.00 (úřední den)
Čt   8.00 - 13.00
Pá  8.00 - 11.00
     
Přestávka na oběd:
11.30 - 12.30

Naše historie

Mezinárodní družstevní principy

Mezinárodní družstevní principy

Definice družstva – družstvo je nezávislým sdružením osob, které se dobrovolně spojily s cílem uspokojit své společné ekonomické, sociální nebo kulturní potřeby prostřednictvím organizace, kterou společně vlastní a demokraticky řídí.

Družstevní hodnoty – družstva jsou založena na demokratických hodnotách jako je svépomoc, rovnost, spravedlnost a solidarita. V souladu s družstevními tradicemi se členové družstev řídí takovými morálními principy jako je čestnost a otevřenost v jednání, spoluodpovědnost za dění ve společnosti a péče o druhé.

Družstevní principy – v souladu s demokratickými hodnotami uskutečňují družstva své cíle na základě následujících principů:

  1. Dobrovolné a otevřené členství (pro všechny osoby, které mohou využívat služeb družstva a které jsou ochotny plnit členské povinnosti)
  2. Demokratické řízení (volení funkcionáři jsou zodpovědni přímo základně, všichni členové mají stejné hlasovací právo – jeden člen, jeden hlas)
  3. Podíl na majetku (členové se podílejí na vytváření majetku družstva a kontrolují jeho využití)
  4. Samostatnost a nezávislost (družstva jsou samostatnými a nezávislými organizacemi spravovanými svými členy)
  5. Výchova, školení a informace (zajištění vzdělávání členů, poskytování informací)
  6. Spolupráce mezi družstvy
  7. Spoluodpovědnost za společnost