Vznik družstevnictví v českých zemích | Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov
Luční 1791, 347 01 Tachov

tel.: +420 374 751 811
fax: +420 374 721 499
e-mail: info@sbd-tachov.cz

IČ: 00041301
DIČ: CZ00041301

Základní pracovní doba
    a pokladní hodiny
Po  8.00 - 17.00 (úřední den)
Út   8.00 - 14.00
St   8.00 - 16.00 (úřední den)
Čt   8.00 - 13.00
Pá  8.00 - 11.00
     
Přestávka na oběd:
11.30 - 12.30

Naše historie

Vznik družstevnictví v českých zemích

První družstvo – Pražský potravní a spořitelní spolek – bylo založeno v roce 1847. Následně vznikala družstva spotřební, výrobní, zemědělská, stavební a bytová, živnostenská, kulturní a peněžní. Vznikla i družstevní banka a družstevní pojišťovna s působností po celé první republice.

Celkový počet družstev k 31. 12. 1922 byl 1822.

1938 - 1945

Rozvoj všech odvětví družstevní činnosti přerušila 2.světová válka.

1945 – 1964

V roce 1945 položili zástupci všech stávajících družstevních svazů základy pro vytvoření jednotné družstevní organizace Ústřední rady družstev (ÚRD). Zákon k tomu byl schválen až o 3 roky později v jiné politické situaci, kdy došlo k úpravám navrženého zákona.

Členství v ÚRD se stalo povinné. Po roce 1952 reorganizace podle nařízení ÚV KSČ směřovala k přeměně ÚRD a družstevních organizací na výkonné orgány pro plnění státem direktivně ukládaných úkolů. Družstva byla zbavována podnikatelské iniciativy a postupně zestátněna. Došlo k likvidaci celých sektorů družstevní činnosti.

V roce 1949 byl celkový počet bytových družstev 900. Ty se podílely na obnově a výstavbě dalších bytů po válce. Po únoru 1948 byla postupně omezována a v roce 1954 družstevní bytová výstavba zastavena.

V roce 1959 byl vytvořen nový typ družstva – stavební bytové družstvo. Stát nedostatečně uspokojoval potřeby bydlení. Proto se znovu obnovila myšlenka družstva. Nové ekonomické podmínky družstevní bytové výstavby byly pro občana vcelku výhodné, nezanedbatelný byl i finanční příspěvek státu.