Vznik družstevnictví v českých zemích | Stavební bytové družstvo Tachov

Stavební bytové družstvo Tachov

Naše historie

Vznik družstevnictví v českých zemích

První družstvo – Pražský potravní a spořitelní spolek – bylo založeno v roce 1847. Následně vznikala družstva spotřební, výrobní, zemědělská, stavební a bytová, živnostenská, kulturní a peněžní. Vznikla i družstevní banka a družstevní pojišťovna s působností po celé první republice.

Celkový počet družstev k 31. 12. 1922 byl 1822.

1938 - 1945

Rozvoj všech odvětví družstevní činnosti přerušila 2.světová válka.

1945 – 1964

V roce 1945 položili zástupci všech stávajících družstevních svazů základy pro vytvoření jednotné družstevní organizace Ústřední rady družstev (ÚRD). Zákon k tomu byl schválen až o 3 roky později v jiné politické situaci, kdy došlo k úpravám navrženého zákona.

Členství v ÚRD se stalo povinné. Po roce 1952 reorganizace podle nařízení ÚV KSČ směřovala k přeměně ÚRD a družstevních organizací na výkonné orgány pro plnění státem direktivně ukládaných úkolů. Družstva byla zbavována podnikatelské iniciativy a postupně zestátněna. Došlo k likvidaci celých sektorů družstevní činnosti.

V roce 1949 byl celkový počet bytových družstev 900. Ty se podílely na obnově a výstavbě dalších bytů po válce. Po únoru 1948 byla postupně omezována a v roce 1954 družstevní bytová výstavba zastavena.

V roce 1959 byl vytvořen nový typ družstva – stavební bytové družstvo. Stát nedostatečně uspokojoval potřeby bydlení. Proto se znovu obnovila myšlenka družstva. Nové ekonomické podmínky družstevní bytové výstavby byly pro občana vcelku výhodné, nezanedbatelný byl i finanční příspěvek státu.